CENTRAL EMBASSY | Boxing Day 2020
REDEFINING THE NEW LUXURY SHOPPING EXPERIENCE FASHION DINING LIFESTYLE CULTURE EATHAI STORE.
central embassy, luxury shopping,
12693
single,single-post,postid-12693,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

14 Dec Boxing Day 2020

Tentcard1

Tentcard2

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ช้อป 10,000 บาท รับ Voucher 5,000 บาท
– สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มารับบัตรคิววันที่ 26 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. เท่านั้น ณ บริเวณชั้น 4 ข้างร้านชาตรามือ โดยลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานดังนี้
1. บัตรประชาชน
2. บัตรเครดิตที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรคิว สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิตที่มาใช้สิทธิ์ร่วมรายการและลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
– การเข้าแถวก่อนเวลา 10.00 น. ทางศูนย์ฯ ไม่นับเป็นการจองสิทธิ์ทุกกรณี
– การจัดแถวใดๆ ที่ไม่ได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ฯ ถือเป็นโมฆะ
– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเลือกซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ และนำเอกสารมาแลกรับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 5,000 บาท ที่จุดลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น G ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. เท่านั้น เอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรคิว
2. ใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
3. บัตรประชาชน
4. บัตรเครดิตที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชน
สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิตที่มาใช้สิทธิ์ร่วมรายการและแลกรับด้วยตนเองเท่านั้น หากเวลาในใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิตไม่อยู่ภายในเวลาที่กำหนด จะถือเป็นโมฆะ และขออนญาตตัดสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัล
– ห้ามโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนสิทธิ์
– โปรดเก็บคิวไว้กับตัว หากบัตรคิวสูญหาย สิทธิ์ของท่านจะถือเป็นโมฆะ ทางศูนย์ฯ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
– ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
– จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ต่อธนาคาร และจำกัดรวม 330 รางวัลตลอดรายการ
– ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
– หลังจากเวลา 15.00 น. หากสิทธิ์ยังคงเหลือ ทางศูนย์ฯ ขออนุญาตปล่อยสิทธิ์ให้กับลูกค้าท่านอื่นที่ยังรอรับสิทธิ์ โดยการประกาศเสียงประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์ฯ
– ยกเว้นสินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การผ่อนชำระ, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงิน
– ลูกค้าต้องเลือกรับโปรโมชั่น Boxing Day Special หรือ Let’s Celebrate 2021 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากเกิดกรณีพิพาทคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ้นสุด

ตรวจสอบบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโดยคลิกที่นี่

รางวัล Top Spender
– สำหรับลูกค้าที่มียอดช้อปสูงสุด 1 ท่าน และช้อปสะสมมูลค่า 800,000 บาทขึ้นไป/วัน เฉพาะร้านค้าในหมวด Fashion, Accessory & Beauty
– สามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซีได้ภายในวันเดียวกัน และนำมาสะสมยอดช้อปได้ที่ Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
– ประกาศผู้โชคดี วันที่ 31 ม.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ centralembassy.com
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่ Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ภายในวันที่ 28 ก.พ. 64
– พนักงานในเครือเซ็นทรัลและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 

การใช้ Central Embassy Voucher และ Niche Nation Voucher
– Central Embassy Voucher ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 64 และสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
– Niche Nation Voucher ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64
– ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ Central Embassy Voucher โดยคลิกที่นี่

การรับรางวัลแพ็คเกจที่พักสุดหรูและของรางวัลอื่นๆ
– ใบเสร็จที่มียอดทุก 5,000 บาท จากร้านค้าทุกร้านในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สามารถนำมารับคูปองชิงโชคได้เพิ่มเป็น 2 ใบเพื่อลุ้นรางวัล และนำคูปองชิงโชคมาหย่อนลงกล่องชิงโชคได้ที่ Concierge ชั้น G และ ชั้น 5 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ภายในแต่ละสัปดาห์ที่กำหนด
– เอกสารที่นำมาแลกรับคูปองชิงโชค ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้า และบัตรประชาชน
– ประกาศผู้โชคดี วันที่ 31 ม.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ centralembassy.com
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่ Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
– สำหรับรางวัลแพ็กเกจที่พักลูกค้าจะต้องเป็นผู้สำรองที่พักด้วยตนเอง เงื่อนไขการสำรองที่พักให้เป็นไปตามที่ระบุบน Gift Voucher
– พนักงานในเครือเซ็นทรัลและพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 

สิทธิพิเศษอื่นๆ จากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
– โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ • Issaya Cooking Studio

   

  Learn how to cook like a Thai with Chef Ian Kittichai and his team, who know the secrets of the impressive flavours of Thai cuisine. Issaya Cooking Studio offers cooking classes ranging from kids’ classes to mixology classes.

  Issaya-Cooking-Studio

 • Vejpong Pharmacy

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been a proof of their long-time expertise.

 • Thai Cookbook & Souvenir Store

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • Eat Thai Rice

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 • Grocery 4 Pak

   

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighborhood mom-and-pop stores.

 • .

  Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

 • Moom Aroi

   

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

 • Wan Yen

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

  Wan-Yen

 • Baan Kanom Thai

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

 • Bangkok Bold Kitchen

   

  The concept of Eathai Café is inspired by the steel folding shutters of old school cafés where everyone knows each other and forms a casual community bound with coffee. We bring the same vibe, but with a wider variety of all-day dining, offering the top dishes from Eathai and more.

 • Little Chinatown

   

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

 • streetfood-logo

   

  Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites, but also the total experience of the best street food.

   

 •  

  Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

  Central
  4-pak-central
  North
  4-pak-north
  Vegetarian
  4-pak-vegetarian
  Esan South
  4-pak-esarn
  South
  4-pak-south
  Seafood
  4-pak-seafood