CENTRAL EMBASSY | Boxing Day 2019
REDEFINING THE NEW LUXURY SHOPPING EXPERIENCE FASHION DINING LIFESTYLE CULTURE EATHAI STORE.
central embassy, luxury shopping,
10409
single,single-post,postid-10409,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

18 Dec Boxing Day 2019

created-boxing-day_tentcard-02

created-boxing-day_tentcard-02update

เงื่อนไขรวม

 • ยกเว้น สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงิน
 • ในกรณีที่มีลายเซ็นต์ลูกค้าในใบเสร็จรับเงิน ชื่อและลายเซ็นต์จะต้องเป็นแบบเดียวกันกับผู้ที่มารับ/แลกรางวัล
 • พนักงานหน้าร้านของทุกร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ให้พนักงานหน้าร้านตรวจสอบจำนวนรางวัลที่คงเหลือกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ก่อนแจ้งโปรโมชั่นกับลูกค้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

(1.)        การแลกรับ/ใช้ Central Embassy Voucher

 • ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และ แลกรับสิทธิ์ได้ที่ Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน และจำกัดรวม 50 รางวัลตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ และมารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านั้น
 • เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้า, บัตรประชาชน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
 • Central Embassy Voucher ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 63 และสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

(2.)

 •  ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษที่เคาน์เตอร์บริการชั้น G
 • สามารถ รวมใบเสร็จได้
 • 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยกเว้น สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การทำธุรกรรมทางการเงิน
 • เฉพาะบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ในรายการของแต่ละบริษัท – ธนาคาร / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 

(3.)  โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ • Issaya Cooking Studio

   

  Learn how to cook like a Thai with Chef Ian Kittichai and his team, who know the secrets of the impressive flavours of Thai cuisine. Issaya Cooking Studio offers cooking classes ranging from kids’ classes to mixology classes.

  Issaya-Cooking-Studio

 • Vejpong Pharmacy

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been a proof of their long-time expertise.

 • Thai Cookbook & Souvenir Store

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • Eat Thai Rice

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 • Grocery 4 Pak

   

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighborhood mom-and-pop stores.

 • .

  Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

 • Moom Aroi

   

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

 • Wan Yen

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

  Wan-Yen

 • Baan Kanom Thai

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

 • Bangkok Bold Kitchen

   

  The concept of Eathai Café is inspired by the steel folding shutters of old school cafés where everyone knows each other and forms a casual community bound with coffee. We bring the same vibe, but with a wider variety of all-day dining, offering the top dishes from Eathai and more.

 • Little Chinatown

   

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

 • streetfood-logo

   

  Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites, but also the total experience of the best street food.

   

 •  

  Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

  Central
  4-pak-central
  North
  4-pak-north
  Vegetarian
  4-pak-vegetarian
  Esan South
  4-pak-esarn
  South
  4-pak-south
  Seafood
  4-pak-seafood