CENTRAL EMBASSY | EXPERIENCE – THE BEACH
REDEFINING THE NEW LUXURY SHOPPING EXPERIENCE FASHION DINING LIFESTYLE CULTURE EATHAI STORE.
central embassy, luxury shopping,
7853
page,page-id-7853,page-child,parent-pageid-7222,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

EXPERIENCE

thebeach

‘THE BEACH’ brings me here! Discover an interactive art installation by the renowned New York-based design studio ‘Snarkitecture’ for the first time in Asia 18 May – 18 Jun ’17 on Level

พบกับ “THE BEACH” ครั้งแรกในประเทศไทยกับผลงานอินเทอแอคทีฟอินสตอลเลชั่น ชายหาดจำลองฝีมือสตูดิโอออกแบบชื่อดังจากนิวยอร์กอย่าง Snarkitecture 18 พ.ค. – 18 มิ.ย. 60 ที่ชั้น G

THE BEACH RULES
กฏกติกาการเข้า THE BEACH

THE BEACH is open from 10am – 10om. Last admission is 9pm.
THE BEACH เปิดให้บริการระหว่าง 10.00 – 22.00 น. เข้าเล่นรอบสุดท้ายได้ในเวลา 21.00 น.

Please register at THE BEACH counter upon entry. For hygiene reasons all beach goers are required to wear new socks (available for 50.-). Those who wish to use a locker may request a key.
กรุณาลงทะเบียนก่อนการเล่นที่เคาน์เตอร์ THE BEACH พร้อมชำระเงินค่าถุงเท้าและรับกุญแจล็อกเกอร์มูลค่า 50.- ก่อนเข้าพื้นที่

Shoes can come off in the balls and are no allowed. Please take them off before entering and put on your socks that you collected at THE BEACH counter.
กรุณาถอดรองเท้าและสวมถุงเท้าที่ได้รับจากเคาน์เตอร์ THE BEACH เท่านั้นก่อนเข้าเล่น

Please clean your hands with sanitizing gel before entering.
กรุณาทำความสะอาดมือของท่านด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้บริการ

Children under 14 should be accompanied by an adult at all times.
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลเท่านั้น

Caution: The balls are for swimming only. No diving, no running and no throwing.
ข้อควรระวัง! การเล่น THE BEACH จะอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงาน ห้ามมุด วิ่ง ขว้าง หรือโยนลูกบอลภายในและภายนอก THE BEACH

No eating or drinking inside THE BEACH.
ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปใน THE BEACH

Avoid touching the glass, so everyone can look their best in the mirrors.
เพื่อความปลอดภัย โปรดหลีกเลี่ยงการจับหรือสัมผัสกระจกภายใน THE BEACH

Lockers are available for valuable items. Keys, wallets and jewelry are easily lost in the balls. Make sure that your pockets are empty before entering.
โปรดตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋าเสื้อ กางเกง ไม่ว่าจะเป็นกุญแจ กระเป๋าสตางค์ หรือเครื่องประดับที่อาจหล่นหายได้ง่ายกรุณาเก็บของมีค่าของท่านไว้ในล็อกเกอร์ก่อนเข้าพื้นที่ THE BEACH

Warning… lost items may not be found until the close of the installation on 18 June. A Lost & Found register is located at the beach counter. Central Embassy does not take any responsibility for lost or stolen items.
คำเตือน: ไม่สมารถค้นหาสิ่งของที่สูญหายก่อนจบกิจกรรมนี้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ท่านสามารถติดต่อแจ้งของหายได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ THE BEACH เซ็นทรัล เอ็มบาสซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่สิ่งของสูญหายหรือถูกขโมย

No re-entry. Once you leave THE BEACH, you will need to re-join the line to get back inside. This includes tripes to the toilet, so please use the amenities before you enter.
กรุณาเข้าห้องน้ำให้เสร็จสิ้นก่อนการเข้าพื้นที่ THE BEACH และไม่ว่ากรณีใดๆ หากออกบริเวณ THE BEACH จะต้องทำการเข้าคิวใหม่ตั้งแต่ต้น

Central Embassy reserves the right to refuse entry or expel any person for inappropriate or dangerous behavior.
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือเชิญบุคคลที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมและอาจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นออกจากพื้นที่

All persons entering THE BEACH must take care of their own safety and do so at their own risk. No liability will be accepted by Central Embassy for any injury whilst using THE BEACH.
ทุกท่านที่เข้าเล่น THE BEACH ต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของตนเอง หากมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บใดๆ เซ็นทรัล เอ็มบาสซีจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม

 Our friendly Beach Patrol staff is here to help you, please let us know if you need any assistance.
เจ้าหน้าที่ดูและ THE BEACH ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่าน โปรดแจ้งให้ทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆ

 • Issaya Cooking Studio

   

  Learn how to cook like a Thai with Chef Ian Kittichai and his team, who know the secrets of the impressive flavours of Thai cuisine. Issaya Cooking Studio offers cooking classes ranging from kids’ classes to mixology classes.

  Issaya-Cooking-Studio

 • Vejpong Pharmacy

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been a proof of their long-time expertise.

 • Thai Cookbook & Souvenir Store

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • Eat Thai Rice

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 • Grocery 4 Pak

   

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighborhood mom-and-pop stores.

 • .

  Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

 • Moom Aroi

   

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

 • Wan Yen

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

  Wan-Yen

 • Baan Kanom Thai

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

 • Bangkok Bold Kitchen

   

  The concept of Eathai Café is inspired by the steel folding shutters of old school cafés where everyone knows each other and forms a casual community bound with coffee. We bring the same vibe, but with a wider variety of all-day dining, offering the top dishes from Eathai and more.

 • Little Chinatown

   

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

 • streetfood-logo

   

  Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites, but also the total experience of the best street food.

   

 •  

  Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

  Central
  4-pak-central
  North
  4-pak-north
  Vegetarian
  4-pak-vegetarian
  Esan South
  4-pak-esarn
  South
  4-pak-south
  Seafood
  4-pak-seafood