LET’S CELEBRATE 2023-Black Friday

LET’S CELEBRATE 2023-Black Friday

รูปแบบรายการ  

 1. รับฟรี Voucher 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ครบ 25,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ( จำกัด 190 รางวัล )
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ทางลิงค์ ผ่านช่องทาง Facebook, IG, LINE Official ของ Central Embassy ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เท่านั้น จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ผ่านทาง Facebook, IG, LINE Official และ E-mail ตอบรับยืนยันสิทธิ์จากทางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
 • ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. เท่านั้น

2. พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก รับเพิ่ม บัตรส่วนลด 50% สำหรับกิจกรรม Flyboard Legend (1 ชั่วโมง) จาก Flyboard Club Thailand เมื่อช้อปครบ 25,000 บาท/ใบเสร็จ

3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่ร่วมรายการ

Dining

เงื่อนไข

(1.) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ช้อป 25,000 บาท รับ Voucher 5,000 บาท

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการช้อป

– สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่กดรับบัตรคิวผ่านช่องทาง Facebook, IG, LINE Official ของ Central Embassy ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เท่านั้น จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม

– กดเลือกบัตรเครดิตสำหรับเข้าร่วมรับสิทธิ์

– กรอก ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), เบอร์โทรศัพท์, E-mail, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขบัตรเครดิต 6 ตัวแรกและ 4 ตัวท้าย

– ชื่อ-นามสกุล ที่ลงทะเบียน และชื่อ-นามสกุลบนบัตรเครดิตต้องตรงกันกับสำหรับการสำรองสิทธิ์ และตรงกันกับบัตรประชาชน รวมถึงชื่อในใบเสร็จที่มาแลกรับบัตรกำนัล ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในวันที่ 25 พ.ย. 65 เท่านั้น

– สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่มาใช้สิทธิ์ร่วมรายการและแลกรับโวเชอร์ด้วยตนเองเท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ และจำกัดรวม 190 รางวัลตลอดรายการ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ ผ่านทาง Facebook, IG, LINE Official และ E-mail ตอบรับยืนยันสิทธิ์จากทางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

ขั้นตอนการรับแลก Central Embassy Voucher

– สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเลือกซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ และนำเอกสารมาแลกรับบัตรกำนัลรวมมูลค่า 5,000 บาท ที่จุด Redemption ชั้น G ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. เท่านั้น โดยต้องมีเอกสารหลักฐานดังนี้

o Email ยืนยันสิทธิ์การช้อป จากทางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

o ใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

o บัตรประชาชน มีชื่อที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

o บัตรเครดิตที่ชื่อตรงกับบัตรประชาชน เลข 6 ตัวหน้าและ เลขท้าย 4 ตัวตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

o ใบเสร็จและเซลล์สลิปบัตรเครดิตต้องมีชื่อที่ตรงกับบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

– สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิตที่มาใช้สิทธิ์ร่วมรายการและแลกรับด้วยตนเองเท่านั้น หากเวลาในใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิตไม่อยู่ภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือเป็นโมฆะ และขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัล

– ใบเสร็จจากการชำระด้วยบัตรกำนัลศูนย์ฯ สามารถร่วมรายการ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 25,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตได้เพียง 1 บัตร / 1 ใบเสร็จเท่านั้น

– ใบเสร็จที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ต้องมียอดสุทธิครบตามเงื่อนไขหลังหักส่วนลดต่าง ๆ เช่น ส่วนลดร้านค้า, ส่วนลดสมาชิก, ส่วนลดบัตรกำนัลร้านค้า, ส่วนลดบัตรกำนัลศูนย์ฯ, ส่วนลดบัตรเครดิต และส่วนลดอื่นๆ

– ยกเว้น สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้าที่มีการผ่อนชำระ, การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่น ๆ จากศูนย์การค้า, การทำธุรกรรมทางการเงิน, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่าง ๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน, การแลกเปลี่ยนเงิน

– เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด

– จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ และจำกัดรวม 190 รางวัลตลอดรายการ

– ห้ามโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนสิทธิ์

– ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้

– ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของศูนย์ฯ ได้

– เซลล์สลิปบัตรเครดิตที่รูดร่วมกันในใบเสร็จ รายการ Black Friday จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากรายการอื่น ๆ ในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

– สงวนสิทธิ์ในการรับ – คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรสูญหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง

– Central Embassy Voucher ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 66 และสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

– หลังจากเวลา 16.00 น. หากสิทธิ์ยังคงเหลือ ทางศูนย์ฯ ขออนุญาตปล่อยสิทธิ์ให้กับลูกค้าท่านอื่นที่ยังรอรับสิทธิ์ โดยการประกาศเสียงประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์ฯ

– บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

– ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

– ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาทคำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ้นสุด

 

(2.) การแลกรับสิทธิพิเศษจาก Flyboard Club Thailand

– ไม่สามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ( ยกเว้นร้านค้าหมวด service ) และแลกรับสิทธิ์ได้ที่ Concierge ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

– จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ และของรางวัลมีจำนวนจำกัด

– สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ และมารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านั้น

– เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้า และบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกัน

 

(3.) การแลกรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ที่ร่วมรายการ

– โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
 • VEJPONG PHARMACY

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been proof of their long-time expertise.

 • THAI COOKBOOK & SOUVENIR STORE

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • EAT THAI RICE

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 •  

  GROCERY 4 PAK

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighbourhood mom-and-pop stores.

   

 • Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

   

   

   

 • MOOM AROI

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

   

   

 • WAN YEN

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

   

   

   

 • BAAN KANOM THAI

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

   

   

   

 •  

  Bangkok Bold as known as Joh Bangkok was named to call a group of people who has their own bold cooking style for unique Thai taste which was found by Head Chef Nhoi Ouypornchaisakul who graduated in culinary arts from the States has been searching for inspirations, travelling and exploring the way local is from the way local eats throughout Thailand, nearby countries and around the world.

   

   

   

 • LITTLE CHINATOWN

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

   

   

   

 • Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites but also the total experience of the best street food.

   

   

   

 • Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

   

   

 • image

   

   

   

   

   

 • At the kids shop zone, we select top quality brands for your little ones, including 10 Mois—a Japanese organic baby-maternity brand, that offers more than 100 high-quality products that have been popular amongst Japanese families for two decades. There is also Evoli— skincare that is perfect for a baby’s delicate skin.

   

   
   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

  Rules-10-10

  • Open 10.30 AM – 8.00 PM
  • Free entry for 1 hour/Children when you spend 400.- at Open House *does not include receipts from Embassy Diplomat Screens
  • New socks are 50.-
  • Please follow any height restrictions for the equipment.
  • All children must be supervised by adults at all times. Adults are not allowed on the equipment
  • Please remove shoes before entering.
  • Socks must be worn at all times.
  • Please follow maximum capacity for the equipment. Our staff will assist you when space is available.
  • Please follow the equipment’s individual guidelines.
  • Children with any type of illness should not enter the play area.
  • Food & drink are not allowed in the play area.
  • Please take off loose clothing or anything with sharp edges before entering the play area.
  • Please follow our staffs’ instructions carefully.
  • Central Embassy cannot take any responsibility for any accident or injury, loss or damage to personal items whilst using the play area.

   

   

   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

   

   

 • This thinking hub isn’t just another co-working space. Bringing the pleasure of a greenhouse-inspired environment, this space provides everything you need to boost your creativity and productivity; from proper meeting rooms for brainstorming,  to a juice bar to refresh you.

   

   

   

 • Surrounded by the amazing art book collection, the Art Tower houses ‘Stationery EastWest’. Representing the diverse nature of stationery from both East & West,  the best pieces from well-known brands are on offer,  as well as artisan & specialist items.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • Travel around the world, learn about diverse cultures and feel the charm of paper and print from the great selection of books at the Book Wall and Book Tower. The latter also has special walk-through shelves with rare and out-of-print books that collectors will be surprised to find here.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • This selection of eating places produces an extraordinary culinary experience. Each outlet offers lip-smacking recipes while providing full service. Moreover, your unforgettable eating experience at Eat by the Park will be enhanced by the relaxing green scenery of the Open Balcony.

 • A little bit of everything from the semi-service eateries makes your meal undoubtedly tasty. You can order what you want, pair things on the menus together the way you like, choose a dining table with the best city view, or do anything that makes your meal full of delights.