0% Installment Payment Promotion – 2021

1.      บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน / เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด

แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน
• 1 ม.ค.63 – 31 ธ.ค.64 : รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน
เมื่อมียอดช้อปตั้งแต่ 20,000.- ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป
(จำกัดการทำรายการแบ่งชำระสูงสุด 1 ครั้ง ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน)
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนหรือแบ่งชำระ ที่จุดบริการลูกค้าชั้น G ภายในวันที่ทำรายการ

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย 0% 6 เดือน

– สำหรับยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
– จำกัดยอดซื้อที่นำมาร่วมรายการสูงสุด 1,000,000 บาทต่อใบเสร็จ
– สมาชิกสามารถทำรายการได้ 1 ครั้ง ต่อหมายเลขบัญชี ต่อเดือน
– ยอดซื้อที่ร่วมรายการแบ่งจ่ายนี้ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก
– วงเงินชั่วคราวไม่สามารถร่วมรายการแบ่งจ่ายได้
– บริษัทฯ จะเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในระบบ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันยื่นคำขอ
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติ เป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ขอ
– บริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอนี้หากพบว่าประวัติสมาชิกบัตร และวงเงินบัตร ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ
เงื่อนไขทั่วไป
– บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
– กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าภายหลัง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
– บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
– ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด


 

2. บัตรเครดิตยูโอบี

รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน
บัตรเครดิต UOB lady รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน
เมื่อช้อปตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สำหรับยอดช้อปกระเป๋าและรองเท้าในหมวดแฟชั่น

โทร 0 2285 1555 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทำการ

 

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย 0% 6 เดือน
– รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
– การใช้จ่ายสำหรับรายการนี้ต้องเป็นการใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท/เซลส์สลิป ในการซื้อกระเป๋า หรือรองเท้า ณ ร้านค้าในหมวดสินค้าแฟชั่นเท่านั้น โดยยึดตาม Merchant Category Code ที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกำหนดเท่านั้น คือ 5311, 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5948, 5999 และ 5309
– ลูกค้าต้องแสดงความจำนงเข้าร่วมรายการนี้ผ่าน UOB Call Center 02-285-1555 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดวันสรุปยอดบัญชีของสมาชิกบัตร
– ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อทำรายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้าต้องชำระยอดขั้นต่ำตามที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้นก่อน ธนาคารจึงจะพิจารณาอนุมัติให้ร่วมโปรแกรมนี้ได้
– หากลูกค้าทำการยกเลิกบัตรเครดิต ธนาคารจะเรียกเก็บยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนทันที
– การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
เงื่อนไขทั่วไป
– รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
– ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
– กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
– ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านโดยตรง
– สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2285 1555 / WWW.uob.co.th


 

3. บัตรเครดิตทีเอ็มบี

รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตทีเอ็มบี
รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน กับ TMB So GooOD เมื่อช้อปตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
(เพียงโทร 1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ ทำรายการผ่าน TMB Touch/ TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี)

 

เงื่อนไขการผ่อน 0 % 3เดือน
– สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 ก่อน 20.00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB TOUCH / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)
– ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
– สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย
TMB So GoOOD
– ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
 • VEJPONG PHARMACY

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been proof of their long-time expertise.

 • THAI COOKBOOK & SOUVENIR STORE

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • EAT THAI RICE

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 •  

  GROCERY 4 PAK

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighbourhood mom-and-pop stores.

   

 • Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

   

   

   

 • MOOM AROI

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

   

   

 • WAN YEN

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

   

   

   

 • BAAN KANOM THAI

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

   

   

   

 •  

  Bangkok Bold as known as Joh Bangkok was named to call a group of people who has their own bold cooking style for unique Thai taste which was found by Head Chef Nhoi Ouypornchaisakul who graduated in culinary arts from the States has been searching for inspirations, travelling and exploring the way local is from the way local eats throughout Thailand, nearby countries and around the world.

   

   

   

 • LITTLE CHINATOWN

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

   

   

   

 • Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites but also the total experience of the best street food.

   

   

   

 • Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

   

   

 • image

   

   

   

   

   

 • At the kids shop zone, we select top quality brands for your little ones, including 10 Mois—a Japanese organic baby-maternity brand, that offers more than 100 high-quality products that have been popular amongst Japanese families for two decades. There is also Evoli— skincare that is perfect for a baby’s delicate skin.

   

   
   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

  Rules-10-10

  • Open 10.30 AM – 8.00 PM
  • Free entry for 1 hour/Children when you spend 400.- at Open House *does not include receipts from Embassy Diplomat Screens
  • New socks are 50.-
  • Please follow any height restrictions for the equipment.
  • All children must be supervised by adults at all times. Adults are not allowed on the equipment
  • Please remove shoes before entering.
  • Socks must be worn at all times.
  • Please follow maximum capacity for the equipment. Our staff will assist you when space is available.
  • Please follow the equipment’s individual guidelines.
  • Children with any type of illness should not enter the play area.
  • Food & drink are not allowed in the play area.
  • Please take off loose clothing or anything with sharp edges before entering the play area.
  • Please follow our staffs’ instructions carefully.
  • Central Embassy cannot take any responsibility for any accident or injury, loss or damage to personal items whilst using the play area.

   

   

   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

   

   

 • This thinking hub isn’t just another co-working space. Bringing the pleasure of a greenhouse-inspired environment, this space provides everything you need to boost your creativity and productivity; from proper meeting rooms for brainstorming,  to a juice bar to refresh you.

   

   

   

 • Surrounded by the amazing art book collection, the Art Tower houses ‘Stationery EastWest’. Representing the diverse nature of stationery from both East & West,  the best pieces from well-known brands are on offer,  as well as artisan & specialist items.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • Travel around the world, learn about diverse cultures and feel the charm of paper and print from the great selection of books at the Book Wall and Book Tower. The latter also has special walk-through shelves with rare and out-of-print books that collectors will be surprised to find here.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • This selection of eating places produces an extraordinary culinary experience. Each outlet offers lip-smacking recipes while providing full service. Moreover, your unforgettable eating experience at Eat by the Park will be enhanced by the relaxing green scenery of the Open Balcony.

 • A little bit of everything from the semi-service eateries makes your meal undoubtedly tasty. You can order what you want, pair things on the menus together the way you like, choose a dining table with the best city view, or do anything that makes your meal full of delights.