รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องมียอดช้อปทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (เฉพาะร้านค้าในหมวด Fashion & Lifestyle) ร่วมกับยอดช้อปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล / โรบินสัน ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับสมาชิก The Embassy Club และ Central Diamond Society 8 ท่าน ที่มียอดช้อปสะสมสูงสุดตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยแบ่งเป็น Top Winner 4 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการทุกแผนก (ขั้นต่ำ 50 ล้านบาท) Top Winner 2 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการในแผนก Watch & Jewelry (ขั้นต่ำ 35 ล้านบาท) และ Top Winner 2 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดรายการในแผนก Fashion & Luxury (ขั้นต่ำ 25 ล้านบาท)
 3. คำนวณยอดซื้อสะสมสินค้าที่ร่วมรายการโดยอัตโนมัติผ่านหมายเลขสมาชิก The 1 เดียวกัน ที่ห้างเซ็นทรัล โรบินสันทุกสาขา ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (เฉพาะร้านค้าในหมวด Fashion & Lifestyle) Chat & Shop, Call & Shop 1425 หรือผ่านผู้ช่วยช้อปส่วนตัวของท่าน
 4. เฉพาะการซื้อที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จร้านค้าที่ร่วมรายการและต้องนำมาลงทะเบียนสะสมยอดซื้อภายในวัน ที่จุดบริการลูกค้า ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
 5. สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน เซ็นทรัลออนไลน์และเซ็นทรัลแอปพลิเคชั่น คำนวณเฉพาะสินค้าที่มีรหัสสินค้าขึ้นต้น CDS เท่านั้น และลูกค้าต้องระบุหมายเลขสมาชิก The 1 ก่อนการชำระเงิน
 6. ยกเว้นการซื้อสินค้าที่ บีทูเอส, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, บ้านแอนด์บียอน, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, พาวเวอร์บาย, สินค้าแลกซื้อ, การซื้อบัตรของขวัญ, การซื้อบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การชำระด้วยบัตรของขวัญที่มีเงื่อนไข และอาหารของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สงวนสิทธิ์ไม่รวมสมาชิกที่ซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายต่อเชิงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 8. บริษัทฯ จะแจ้งผลการรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้แก่ท่าน
 9. Top Winners ทั้ง 8 ท่าน จะต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลเพื่อรับสิทธิ์
 10. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิกตลอดรายการ
 11. Top Winners ทั้ง 8 ท่าน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน จะต้องเดินทางตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ อาทิ พ่อ แม่ บุตร พี่น้อง ที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น
 12. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนด หรือข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง
 14. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 15. พนักงานในเครือ Central Group ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับรางวัลได้
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 18. รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับสมาชิก The Embassy Club สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021197777 ต่อ 2001-3 และสำหรับสมาชิก Central Diamond Society สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 027937733

Terms & Conditions

 1. The Top Spender must accumulate purchases at Central Embassy (Fashion & Lifestyle category only) and Central Department Store or Robinson Department Store (min. 500,000 Baht).
 2. Exclusively applicable to the following categories: the Top 8 Customers with The Embassy Club or Central Diamond Society memberships, with the highest accumulated purchases from 1 January to 31 December 2023; Top 4 Customers with the highest accumulated purchases throughout all departments (minimum 50 million Baht), Top 2 Customers with the highest accumulated purchases in Watch & Jewelry Departments (minimum 35 million Baht) and Top 2 Customers with the highest accumulated purchases in Fashion & Luxury Departments (minimum 25 million Baht).
 3. The total accumulated purchase under the same The 1 membership number will be automatically calculated for purchases of participating brands at Central Embassy (Fashion and Lifestyle) every Central and Robinson store, Chat & Shop, Call & Shop 1425 and Personal Shopper.
 4. For purchases at Central Embassy, the eligible receipts must be registered on the same day of purchase at the Concierge, Level G, Central Embassy.
 5. For purchases on Central Online and Central App, only products bearing a code beginning with CDS are eligible. Customers must also provide The 1 membership before making payment.
 6. Not valid at Tops Superstore, Tops Daily, Tops Market, B2S, Super Sports, OfficeMate, Baan & Beyond, Central Food Hall, Gift Exchange products, and purchases of gift vouchers and gift cards.
 7. Not valid for purchases for reselling and other commercial purposes as stated by the company.
 8. The Top Customers will be notified within 30 days after the promotion’s conclusion.
 9. Prizes are subject to a 5%
 10. Limit: 1 prize per Top Customer throughout the promotion.
 11. The Top 8 Customers and their plus ones must travel during the specified period. If they are unable to do so, the prize may be transferred solely to family members who bear the same surnames.
 12. Cannot be redeemed or exchanged for cash.
 13. The company reserves the right not to take responsibility in case Top Spenders fail to follow the implemented measures or regulations to access the country of destination.
 14. Employees of in-store retailers are not eligible to enter this promotion if they purchase products from their own shops.
 15. Employees of Central Group are not eligible to enter this promotion.
 16. Terms and conditions are subject to change without notice.
 17. In the event of any conflicts, the company’s decision will be considered as the final ruling.
 18. For more information, contact 02 119 7777 2001 – 3 for The Embassy Club and 02 793 7733 for Central Diamond Society.
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
 • VEJPONG PHARMACY

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been proof of their long-time expertise.

 • THAI COOKBOOK & SOUVENIR STORE

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • EAT THAI RICE

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 •  

  GROCERY 4 PAK

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighbourhood mom-and-pop stores.

   

 • Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

   

   

   

 • MOOM AROI

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

   

   

 • WAN YEN

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

   

   

   

 • BAAN KANOM THAI

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

   

   

   

 •  

  Bangkok Bold as known as Joh Bangkok was named to call a group of people who has their own bold cooking style for unique Thai taste which was found by Head Chef Nhoi Ouypornchaisakul who graduated in culinary arts from the States has been searching for inspirations, travelling and exploring the way local is from the way local eats throughout Thailand, nearby countries and around the world.

   

   

   

 • LITTLE CHINATOWN

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

   

   

   

 • Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites but also the total experience of the best street food.

   

   

   

 • Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

   

   

 • image

   

   

   

   

   

 • At the kids shop zone, we select top quality brands for your little ones, including 10 Mois—a Japanese organic baby-maternity brand, that offers more than 100 high-quality products that have been popular amongst Japanese families for two decades. There is also Evoli— skincare that is perfect for a baby’s delicate skin.

   

   
   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

  Rules-10-10

  • Open 10.30 AM – 8.00 PM
  • Free entry for 1 hour/Children when you spend 400.- at Open House *does not include receipts from Embassy Diplomat Screens
  • New socks are 50.-
  • Please follow any height restrictions for the equipment.
  • All children must be supervised by adults at all times. Adults are not allowed on the equipment
  • Please remove shoes before entering.
  • Socks must be worn at all times.
  • Please follow maximum capacity for the equipment. Our staff will assist you when space is available.
  • Please follow the equipment’s individual guidelines.
  • Children with any type of illness should not enter the play area.
  • Food & drink are not allowed in the play area.
  • Please take off loose clothing or anything with sharp edges before entering the play area.
  • Please follow our staffs’ instructions carefully.
  • Central Embassy cannot take any responsibility for any accident or injury, loss or damage to personal items whilst using the play area.

   

   

   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

   

   

 • This thinking hub isn’t just another co-working space. Bringing the pleasure of a greenhouse-inspired environment, this space provides everything you need to boost your creativity and productivity; from proper meeting rooms for brainstorming,  to a juice bar to refresh you.

   

   

   

 • Surrounded by the amazing art book collection, the Art Tower houses ‘Stationery EastWest’. Representing the diverse nature of stationery from both East & West,  the best pieces from well-known brands are on offer,  as well as artisan & specialist items.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • Travel around the world, learn about diverse cultures and feel the charm of paper and print from the great selection of books at the Book Wall and Book Tower. The latter also has special walk-through shelves with rare and out-of-print books that collectors will be surprised to find here.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • This selection of eating places produces an extraordinary culinary experience. Each outlet offers lip-smacking recipes while providing full service. Moreover, your unforgettable eating experience at Eat by the Park will be enhanced by the relaxing green scenery of the Open Balcony.

 • A little bit of everything from the semi-service eateries makes your meal undoubtedly tasty. You can order what you want, pair things on the menus together the way you like, choose a dining table with the best city view, or do anything that makes your meal full of delights.