Shop and Payback

เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี

 • บุคคลธรรมดาซื้อสินค้าและบริการ กับผู้ประกอบที่มีการจดทะเบียนการค้า
 • แสดงใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการลดหย่อนภาษีฯ เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้
 • สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้ และต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น ห้ามออกข้ามวันเด็ดขาด
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (สามารถสอบถามได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ) และเป็นสินค้าที่เสีย VAT เท่านั้น
 • ยกเว้นการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าบริการหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สินค้า Non VAT ตัวอย่างเช่น Central Gift Card & บัตรของขวัญกระดาษ, เนื้อทองจากการซื้อสินค้าประเภททองรูปพรรณ (สามารถใช้สิทธิเฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น)
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อที่ขอใบกำกับภาษี  เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นกับสรรพากรในการพิสูจน์ผู้ซื้อ

เงื่อนไขการยื่นภาษีของรัฐบาล

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2567
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้
 • สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อ สินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท / ต่อคน และคืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่เกิน 30.000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษ หรือ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และ 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่เกิน 10.000 บาท จากส่วนที่เกินจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น
 • ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพียงซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 เพื่อหัก ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป
 • สินค้าและบริการตามเงื่อนไขคือสินค้าในประเทศที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • สินค้าหรือรับบริการในประเทศไทย และเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกตร้านสะดวกซื่อร้านอาหารที่จดทะเบียน VAT หรือร้านค้าทั่วไปที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้เท่านั้น
 • สินค้าโอท๊อป (OTOP) ต้องเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ OTOP Today
 • ซื้อของออนไลน์ หากสินค้าออนไลน์นั้น อยู่ในระบบภาษี และสามารถออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปได้ สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน
 • ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สามารถชำระค่าสินค้า และบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • ซื้อของเงินผ่อน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีได้ตามเงื่อนไข สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ สามารถนำยอดเงินทั้งหมดที่จ่ายในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้
 • ช้อปดีมีคืน สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียน (VAT)

เงื่อนไขการยื่นภาษีของรัฐบาล

 • ทองคำแท่ง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่เสียภาษี (VAT)
 • ทองรูปพรรณ ตัวทองคำไม่เสียภาษีเช่นกัน จึงใช้ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จเท่านั้น
 • สุรา เบียร์ และยาสบู
 • น้ำมัน และก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า น้ำ ประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อน วันที่ 1 มกราคม 2566 หรือ สิ้นสุดหลัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • สินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่นผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป, เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา, ค่ารักษาพยาบาล
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
 • VEJPONG PHARMACY

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been proof of their long-time expertise.

 • THAI COOKBOOK & SOUVENIR STORE

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • EAT THAI RICE

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 •  

  GROCERY 4 PAK

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighbourhood mom-and-pop stores.

   

 • Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

   

   

   

 • MOOM AROI

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

   

   

 • WAN YEN

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

   

   

   

 • BAAN KANOM THAI

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

   

   

   

 •  

  Bangkok Bold as known as Joh Bangkok was named to call a group of people who has their own bold cooking style for unique Thai taste which was found by Head Chef Nhoi Ouypornchaisakul who graduated in culinary arts from the States has been searching for inspirations, travelling and exploring the way local is from the way local eats throughout Thailand, nearby countries and around the world.

   

   

   

 • LITTLE CHINATOWN

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

   

   

   

 • Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites but also the total experience of the best street food.

   

   

   

 • Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

   

   

 • image

   

   

   

   

   

 • At the kids shop zone, we select top quality brands for your little ones, including 10 Mois—a Japanese organic baby-maternity brand, that offers more than 100 high-quality products that have been popular amongst Japanese families for two decades. There is also Evoli— skincare that is perfect for a baby’s delicate skin.

   

   
   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

  Rules-10-10

  • Open 10.30 AM – 8.00 PM
  • Free entry for 1 hour/Children when you spend 400.- at Open House *does not include receipts from Embassy Diplomat Screens
  • New socks are 50.-
  • Please follow any height restrictions for the equipment.
  • All children must be supervised by adults at all times. Adults are not allowed on the equipment
  • Please remove shoes before entering.
  • Socks must be worn at all times.
  • Please follow maximum capacity for the equipment. Our staff will assist you when space is available.
  • Please follow the equipment’s individual guidelines.
  • Children with any type of illness should not enter the play area.
  • Food & drink are not allowed in the play area.
  • Please take off loose clothing or anything with sharp edges before entering the play area.
  • Please follow our staffs’ instructions carefully.
  • Central Embassy cannot take any responsibility for any accident or injury, loss or damage to personal items whilst using the play area.

   

   

   

 • The Embassy Diplomat Screens by AIS fulfils the experience of Open House with state-of-the-art technology and world-class services; including a personal butler team, who offer the most convenient and luxurious experiences. At the theatre, your pleasure is defined not only by the movies but by everything contributing to the experience. To make it even more special, the Embassy Diplomat Screens initiates a programme called ‘movie curator’,  showing on-demand movies, to make it a personalised service unlike any other theatre experience and to complete Open House’s ethos of everyday indulgences.

   

   

   

 • This thinking hub isn’t just another co-working space. Bringing the pleasure of a greenhouse-inspired environment, this space provides everything you need to boost your creativity and productivity; from proper meeting rooms for brainstorming,  to a juice bar to refresh you.

   

   

   

 • Surrounded by the amazing art book collection, the Art Tower houses ‘Stationery EastWest’. Representing the diverse nature of stationery from both East & West,  the best pieces from well-known brands are on offer,  as well as artisan & specialist items.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • Travel around the world, learn about diverse cultures and feel the charm of paper and print from the great selection of books at the Book Wall and Book Tower. The latter also has special walk-through shelves with rare and out-of-print books that collectors will be surprised to find here.

   

   

   

  Contact Information:

  Website: http://www.hardcovertheartbookshop.com/

  E-mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/openhousehardcover

  Instagram: @hardcovertheartbookshop

  Tel. 02 160 5949

   

   

 • This selection of eating places produces an extraordinary culinary experience. Each outlet offers lip-smacking recipes while providing full service. Moreover, your unforgettable eating experience at Eat by the Park will be enhanced by the relaxing green scenery of the Open Balcony.

 • A little bit of everything from the semi-service eateries makes your meal undoubtedly tasty. You can order what you want, pair things on the menus together the way you like, choose a dining table with the best city view, or do anything that makes your meal full of delights.